Hileli İflas ve Taksirli İflas Suçu

Hileli İflas ve Taksirli İflas Suçu TCK 161 ve TCK 162’de belirtilmiş olan ve başlık olarak Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan suç...

İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme Suçu

İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme Suçu TCK 153’te düzenlenen ve kanunda Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan suç tipidir. Kanun burada din göz...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu TCK 155’te düzenlenen ve kanunda Mala Karşı İşlenen Suçlar arasında yer almıştır. Güveni kötüye kullanma suçu şikayete bağlı bir suç tipidir....

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu TCK 154’te belirtilmiş olan ve kanunda Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır. TCK 154 bu suçun taşınmazlara karşı...

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu, TCK 151’de düzenlenen ve Mal varlığına Karşı İşlenen Suçlar arasında gösterilmiştir. TCK 151’de mal varlığı suçunun işlenmesinin birden fazla şekilde...

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir?

Sulh hukuk mahkemeleri eski kanunda asliye hukuk mahkemeleri ile beraber genel mahkeme kabul edilmekteydi. Yeni kanunun gelmesiyle beraber sulh hukuk mahkemesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun...