Ürün ve hizmet üreten ya da pazarlayan işletmelerle bunları satın alan şahıslar arası çıkması muhtemel uyuşmazlıklara ilişkin hukuk dalı olarak tüketici hukuku göze çarpmaktadır. Farah Hukuk, şahıslar arası ticari ilişkilerde tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak üzere gerekli özeni göstererek hizmet sunmaktadır.

Tüketici hakları hukuku kapsamında, hem ürün ve hizmet üreten işletmelerin hem de bireysel tüketicilerin ihtiyaç duyduğu konularda aşağıdaki hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız:

 • Abonelik sözleşmesi davaları,
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar,
 • Garantili mal davaları,
 • Devre tatil davaları,
 • Mesafeli satışlardan doğan davalar,
 • Haksız şartlardan doğan davalar,
 • Kredi kartı sözleşmesi davaları,
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar,
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar,
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar,
 • Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi,
 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi,
 • Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma,
 • Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular,
 • Finansman ve kredi denetimi ve düzenlemesi,
 • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri,
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi.