Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya diğer nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlıkları konu alır. Şahıslar uğradıkları maddi ve manevi zararları bu zararlara sebep olanlardan tazmin edebilmek için hukuki yollara başvurmaktadırlar. İlgili davalar sonucunda maddi veya manevi tazminatlara hükmedilerek mağdurların zararlarının tazmini sağlanmaktadır. Tarafların çeşitli olaylar sonucunda uğradıkları maddi zararlar ve bunun sonucunda uğradıkları acı, elem ve üzüntüden kaynaklanan ruhsal zararlar sonucu maddi ve manevi tazminat davaları açılmaktadır. Mahkemece verilen hüküm sonrasında haksız fiilin faili olan taraf mağdur olan tarafın maddi ve manevi zararını tazmin etmekle yükümlü kılınmaktadır.

Farah Hukuk aşağıdaki alanlarda danışmanlık hizmeti vermektedir:

 • Ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma
 • Maluliyet ve iş gücü kaybı
 • Bedensel zararlar
 • Mal varlığı zararları
 • Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası)
 • Manevi tazminat davaları
 • Hakaret davaları
 • Haksız fiillerden kaynaklanan manevi tazminat davaları
 • Boşanma sonrası manevi tazminat davaları
 • Trafik kazasından kaynaklanan manevi tazminat davası
 • İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası
 • Maddi Tazminat davaları

Ölümlü Veya Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davası

Ölümlü Veya Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davası Trafik kazalarının sıkça olduğu günümüzde sorulan soruların başında...

Araç Değer Kaybı Davası Nedir?

Araç Değer Kaybı Davası Nedir? sıkça sorulan sorulardan biridir. Trafik kazaları ile kazaya karışan araçlarda maddi...

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Davası

Ölümlü Trafik Kazası Nedir?     Ölümlü trafik kazası, en az bir motorlu taşıtın karıştığı bir trafik...

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı ve Tazminatı Davası

Trafik Kazasında Aracın Değer Kaybı ve Tazminatı Davası konusu son dönemde trafik sigortalarının da değerlenmesi...

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası Trafik kazası oluşu ile başlayan bir süreçtir.Trafik kazası, bir...