Şirketler hukuku, şirketlerin kurulmasını, birleşmesini, devralmalarını, kapatılmalarını içermekte olan bir hukuk dalıdır. Bu alanda Farah Hukuk deneyimli kadrosuyla profesyonel danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Şirket kurulumi birleşme, devralma işlemlerinde küçük hatalar bile ileride çok büyük problemlere yol açabileceğinden bu aşamaların her birinde profesyonel hukuki destek almak şirketin hayatına sağlıklı devam etmesini sağlayacaktır. Şirketler hukuku alanında şirket kurulum işlemleri, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti’nde tescili, yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürolarının kurulması, ortak teşebbüsler ve adi ortaklıklar oluşturma, şirketlerin yabancı ve/veya yerli hissedarları arasındaki hisse devir işlemlerinin yürütülmesi, devir ve birleşmelerde bütün hukuki açılardan danışmanlık hizmeti verilmesi, şirketlerin ve kurumların yeniden yapılandırılması dahil olmak üzere şirketler hukuku alanında verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemlerinin yapılmasında,
 • Yabancı şirketlerin şube ve irtibat bürosu açmalarında,
 • Yabancı dernek ve vakıfların kurulusu izinlerinin alınması ve yasal kuruluş işlemlerinin yapılmasında,
 • Yerli girişimcilerin yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürolarının kuruluşlarının yapılmasında gerekli hukuki desteğin verilmesi
 • Birleşmelerde, hedef şirketlere yönelik due diligence; (inceleme ve değerleme) yapılması
 • Hedef şirket ile ilgili hukuki inceleme raporu hazırlanması;
 • Birleşme sözlenmelerinin hazırlanması;
 • İlgili idari kurumlara gerekli bildirimlerin yapılması ve izinler alınması.
 • Kurumsal olarak; şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin yürütümü,
 • Sermaye artış ve azalış işlemlerinin yapılması ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin hazırlanması.