Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendika, işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için en az yedi işçinin veya işverenin bir araya gelerek bir iş kolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe haiz kuruluşlardır. Bu tanım hem işveren ve hem de işçi sendikaları için ortak bir nitelik taşımakla birlikte, işçiler tarafından kurulan sendikalar işçi sendikaları, işverenler tarafından kurulan sendikalarda ise işveren sendikası olarak tanımlanmaktadır. İşçilerin ve işverenlerin sendikalar sendikalar kapsamında yaşadıkları hukuki uyuşmazlıkların çözümünde Farah Hukuk danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Sendika hukuku alanında verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • İşçi sendikası – İşveren sendikası uyuşmazlıkları
  • Sendikalara üyelik işlemleri
  • Sendika üyelik iptali
  • İşçi – sendika uyuşmazlıkları
  • İşveren – sendika uyuşmazlıkları
[contact-form-7 id=”514″]