Kişiler hayatı boyunca hukuki olaylara tanıklık etmekle beraber ölümleri de hukuki bir sonuca bağlanmıştır. Kişilerin mülkiyet hakları sonucunda elde etmiş oldukları malların akıbeti, kişi öldükten sonra nasıl değerlendirileceği miras hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Malların ölüm sonrası akıbetinin belirlenmesi için vasiyetname düzenlenmesi durum göre iptali, mirastan feragat etme, mirası reddetme hukuki desteğe ihtiyaç alınan bir süreç olup Farah Hukuk olarak bu süreçte yanınızda yer almaktayız. Farah hukuk, miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması, ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar. Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz;

  • Vasiyetname düzenlenmesi
  • Vasiyetnamenin iptali
  • Tenkis davası açılması
  • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
  • Mirasın reddi davası açılması