Miras Davası

Miras Hukuku Türk Medeni Kanununda yer almaktadır. Bu yazımız içerisinde miras paylaşımına ilişkin davalar konusunda detayları sizlerle bir araya getireceğiz.

Hayatını kaybeden kişinin ölümünün hemen sonrasında ortaya çıkacak olan her türlü maddi değerin bu miras konusuna dahil edilerek mirasçılara edilmesi amaçlanmaktadır. Miras alanında tüm ayrıntıları Farah hukuk bürosundan kolayca alabilirsiniz.

Mirasçılar içerisinde bazı durumlarda borçların eşit olarak dağıtılması veya malların paylaşımı konusunda insan arasında çıkan bazı uyuşmazlık durumlarına zararlı sonuçlar doğurması Türk Medeni Kanunu, Borçlar ve Tapu Kanunu beraber değerlendirilmektedir. Bu tür alanlarda dava açmak isteyen insanların taleplerinin karşılığını tam olarak alabilmesi için miras davalarını mutlaka mirası bırakmak isteyen kişinin ölümünden sonra açması gerekebilir.

Miras Davaları Nelerdir?

Miras davaları hukuk sitemleri üzerinde uzun süren davalar arasında yer almaktadır. Özellikle davaların kişilere tebliğ edilmesi istenen aşamaları esnasında davanın sonuçlanması uzun sürebilmektedir. Bununla berber mirasla ilgili olarak ortaya çıkacak yasal mirasçı alanında yer alan kişilerin birbirlerinin hakkı olarak bulunan miktarları haksız yolla kaçırmaları nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlık ve çatışmaların önüne geçmek için hizmet verilmektedir.

Miras konusu gerekçe sunularak kişiler istihkak davası açabilmektedir. Bu durumlara ek olarak daha özel konular sebebiyle değerlendirilebilecek tapu iptali ve tescili davası, veraset belgelerinin iptali davası açılmaktadır. Muris sıfatı bulunan kişiler veya yasal mirasçılar sahip oldukları haklarının adil bir şekilde paylaştırılmasına yardım etmek için mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası da açabilmektedir. Miras hukuku kendisine göre fazla değişkeni bir arada bulundurmuş olan ve oldukça detaylı bir çalışma alanı sunabilen bir alan olması nedeniyle her zaman dava sürecinin bir hukuk bürosu ya da avukat yardımı gerekir. Uzman avukatlar üzerinden alınacak olan danışmanlık hizmetlerinin ardından kişiler süreçleri zararsız atlatabilmektedir.

Miras İstihkak Davası Nasıl Açılır?

Yasal olarak mirasçı konumunda yer alan ya da sonradan atanan hak sahipleri kendi haklarını korumak adına istihkak davalarını açmaktadır.

Üstün hak iddialarına sahip olabilen mirasçı sıfatında yer alan kişilerin bu gerekçe ile davalarını açabilmektedir. Davalar içerisinde davalı sıfatını alacak olan kişiler ise terekenin tamamını ya da bir kısmını elinde tutabilmektedir. Miras gerekçesi ile istihkak davası açmayı düşünenler zamanaşımı zamanlarına dikkat etmek istedikleri zaman davalı sıfatına katacağı insanların bu mirasa dahil olmalarını öğrenmesinin sonrasında murisin ölümü ya da vasiyetnamesinin okunduğu andan itibaren 10 yıllık sürede dava açabilmektedir.