Marka ve patent işlemlerini mülkiyet hakkının korunmasına  yönelik işlemler olarak nitelendirmemiz mümkündür. Peki nedir bu mülkiyet? Mülkiyetin fikri ve sınai boyutudur. Fikri ve sınai mülkiyet, bir kişiye ya da kuruluşa ait olan sahiplik hukukudur. Bu hukuk sistemi ile gerçekleşen koruma, bir yeniliğin ya da kreasyonun bunu üreten ya da yaratan kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu “sahiplenmeye” ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar.

Günümüzde yerli ve yabancı firmaların, genişleyen ticaret ağı nedeniyle kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici yönlerini koruması gerekmektedir.

Bu çerçevede gelişen Fikri Sınaî Mülkiyet Hukuku marka hakkı unsurlarının ya da patentin izinsiz kullanılmasını, kopya satışları, eserlerin izinsiz kullanılmasını, izinsiz pazarlanmasını ve kuruluşların fikri haklarının ihlal edilmesini önlemek için devreye girer. Hak ihlallerine karşı etkin bir hukuksal korunmaya başvurulması hem mali sonuçları hem de hak sahibi açısından manevi sonuçları noktasında son derece önemlidir.

Farah Hukuk olarak marka hakkınızın korunması ve patent tescilinize yönelik işlemlerinizde yanınızda yer almaktayız. Marka ve patent işlemlerine yönelik faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Eser sahibinin tespiti davası
  • Saldırının tespiti davası
  • Haksız rekabet davaları
  • Maddi ve manevi tazminat davaları
  • Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları
  • Marka ve patent iptal davaları
  • Telif hakkı tespit ve tazminat davaları
  • Patent takip hizmetleri
  • Patent lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi