İnsanlar barınma ihtiyacını karşılamak için yüzyıllar boyunca binalar yapmışlardır. binaların artış göstermesi, insanların toplu yaşamaya başlamaları ve medeniyet kurmalarıyla kentsel bir düzene geçilmiş, yapılar belirli bir plan dahilinde yapılmaya başlanmıştır. Ancak zaman geçtikçe nüfusun artması, belirli bölgelerde çarpık yapılaşmaların ortaya çıkması ayrıca eski binaların zaman geçtikçe sağlamlığını yitirip olası bir doğal afet durumunda insan hayatını tehlikeye sokabileceği gibi sebepler dolayısıyla kentsel dönüşüm projeleri başlamıştır. Ülkemizde kentsel dönüşüm ile, büyükşehirlere olan yoğun göçün çarpık kentleşme görünümünde oluşturduğu zararın etkilerini gidermek amaçlanmaktadır. Kentsel dönüşüm de hukuki birçok uyuşmazlığın meydana gelebileceği bir alandır. Farah Hukuk bu süreçte gerekli işlemlerin yapılması ve danışmanlık hizmeti verilmesine yönelik faaliyet göstermektedir.

Kentsel Dönüşüm Hukuku’na yönelik hizmetlerimiz:

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması
  • Sözleşmede yer alan teminatların güvence altına alınması
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin noter ve tapu dairelerinde tescili
  • Riskli bina tespit işlemlerine karşı yapılacak hukuki işlemler
  • Riskli yapı tespiti akabinde yıkım ve yeniden inşa sürecini kapsayan dönemde sürecin hukuki takibinin yapılması
  • Yönetim planının müteahhit firma ile birlikte hazırlanması
  • Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili mevzuata aykırı yapılan kat malikleri kurulu toplantılarında alınan kararların iptali davalarının takibi
  • Maliklere yapılacak taşınma ve kira yardımı gibi süreçlerde hukuki destek sağlanması
  • Mevzuat uyarınca, yıkım ve yeniden inşa işlemlerine muvafakat göstermeyen maliklere ilişkin iş ve işlemlerin takibi
  • Binanın iskanın alınması sürecinde müteahhidin sözleşmeye uyması konusunda hukuki yardımda bulunulması
[contact-form-7 id=”514″]