İş hukuku, işçi-işveren ilişkilerini etkileyen bir hukuk dalıdır. Birçok işletme ve bunların çalışanları bulunmaktadır. İşçi ve işverenler arasında hukuki problemler ortaya çıkabilmekte bunların hak kaybına uğramadan çözülmesi gerekmektedir. Farah Hukuk bu konuda müvekkillerine gerekli hukuki desteği sunmaktadır. Kurumsal müvekkillerimize vermiş olduğumuz sektörle ilgili hizmetlerin yansıra, bu şirketlerin idari ve insan kaynakları birimlerine İş Hukuku alanında her türlü hukuki konuda gerekli desteği sağlamaktayız.İşçilere yönelik olduğu kadar işverenlere yönelik de hukuki hizmet vermekteyiz. İşçiler, işverenin sözleşmeyi ihlal etmesi sebebiyle hak kaybına uğradıklarını düşünüyorlarsa veya çalışmalarının ücretini alamadıklarını düşündüklerinde hukuki yollara başvurarak hukuki çözüm aramaktadırlar. İş verenler için ise iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin sonlandırılması neticeleri, İş Kanunu’nun uygulanması ve nasıl uygulanacağı konusunda hukuki desteğe ihtiyaç olmaktadır. veya keza, işçi-işveren ilişkisini etkileyen her türlü uygulanabilir yeni kanun ve düzenlemeyi en kısa zamanda müvekkillerimizin dikkatine sunarak bu alanda onların bilgilenmesini ve gerekli düzenlemeleri yapmalarını sağlamaktayız. Farah Hukuk olarak olarak iş hukuku alanında verdiğimiz hizmetler;

  • İş sözleşmeleri ve iş tüzüklerini düzenlemek
  • İş Kanununun uygulaması hakkında her türlü analiz yapmak ve görüş bildirmek
  • İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak
  • İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve iş ihtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak,
  • İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak
  • İş hukuku davalarında müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek.