İdare hukuku, idareyle şahıs arası ilişkilere yönelik Anayasa’nın en temel hukuk dallarından birisidir. Anayasamız mülkiyet hakkını tanıyıp koruma altına aldığı gibi kamu yararı doğrultusunda idareye de şahısların haklarına, onları mağdur etmeden müdahale etme hakkı vermiştir. Bir kişi mülkiyet hakkı gereği sahip olduğu bir taşınır veya taşınmazı satıp satmamakta, bir kişiye kullandırıp kullandırmamakta veya kime satacağını veya kullandıracağını belirlemekte özgürdür. Ancak kamu yararı denilen bir kavramla anayasada karşılaşmaktayız. Kamunun yararına olacaksa bir müdahale, o zaman Anayasa bunu uygun görmektedir. Ancak bu müdahalenin yasal çerçevede gerçekleşmesi için mülk sahibi de mağdur edilmemeli, anayasal prosedür uygulanmalıdır. İdare hukuku alanında temel uyuşmazlık, idarenin işlemlerine karşı şahısların hak kaybı yaşadıklarını iddia etmeleridir. Farah Hukuk olarak idarenin işlemlerinden kaynaklanan  hukuki uyuşmazlıklarının hak kaybına uğramadan çözümü adına hizmet vermekteyiz.

İdare hukuku alanında hizmet verdiğimiz alanlar aşağıdaki gibidir:

  • İdare Hukuku Tam Yargı Davaları
  • İdare Hukukunun İptal Davaları
  • Belediye Cezaları İçin Açılan İptal Davaları
  • İdarenin Düzenleyici İşlemlerine Yönelik İptal Davaları
  • İdarenin Memurlar ile Alakalı Olan Disiplin Cezalarının İptali Davaları