İcra ve iflas hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alır. Şahıslar arasında birtakım sözleşmeler sonucu borçlar doğmakta, borçlu taraf ve alacaklı taraf oluşmaktadır. Borçlu taraf borcunu ödemediğinde alacaklı, hukuki yollardan alacağını temin etmek ve hak kaybına uğramamak istemektedir. Bunun sonucunda birtakım hukuki neticeler ortaya çıkmaktadır. Mahkemece alacaklının talebinin , devlet zoruyla taşınır ve taşınmazlara el konarak karşılanmasına hükmedildiğinde devletin ilgili organları harekete geçerek alacağın tahsil edilmesini sağlamaktadır. Farah Hukuk olarak İcra Hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz:

 

  • Yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili  için avukatlık ve danışmanlık
  • İpoteğin paraya çevrilmesi talepleri
  • Menkul ve gayrimenkul satış işlemleri
  • Alacağın ve borcun devri
  • Hileli iflas
  • İflas erteleme
  • İcra Müdürlüklerinde her türlü ihtiyati haciz işlemlerinin, icra ve iflas takibinin yürütülmesi;
  • Her türlü (çek,senet vs.) borçlardan kaynaklanan; ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması ve teminatların (rehin, ipotek vs.) paraya çevrilmesi;
  • Müvekkillerin aleyhine yapılan icra takiplerinde hak kayıplarının engellenmesi