Farah Hukuk olarak müvekkillerimize gereksinim duydukları her konuda hukuki anlamda yol göstericilik ve hukuki bilgi akışı sağlamaktayız. Müvekkillerimizin karşılaştığı hukuki ihtilafların etkili bir şekilde ve kısa sürede çözümlenmesi, hukuki işlemleri ve dava süreçlerinde ihtiyaç duydukları hukuki desteğin sağlanması konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

Ayrıca hukuk büromuz, müvekkil şirketlerin kuruluştan tasfiyeye kadar her türlü sürecinin, iş ve işlemlerinin hukuki olarak yürütülmesine yönelik şirket danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Şirket danışmanlığı hizmetlerimiz:

 • Şirketlere ihtiyaç duydukları hukuki desteğin sağlanması, hukuki sorularının cevaplanması
 • Şirket genel kurul toplantılarının hukuki çerçevede yürütülmesinin sağlanması,
 • Gerek müşterilerle yapılan gerekse şirket içi sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanması ve yasal değişiklikler doğrultusunda güncellenmesi
 • Çalışanlarla imzalanacak iş sözleşmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması
 • İhtarnamelerin hazırlanması
 • Şirketlerin mevcut işlemlerinin hukuka uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • İlerde herhangi bir problemle karşılaşıp zarara uğramalarının önlenmesi için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılıp hukuka aykırılıkların giderilmesi,
 • İlerde yapılacak işlemlerin hukuka uygun olarak düzenlenmesi,
 • Ticari projelerin hukuki süreçlerinin takibi,
 • Talep edilen toplantılara müvekkilleri temsilen katılınması
 • Güncel hukuki gelişmelerin takibi ve şirketlerin bu alanda bilgilendirilmesi,
 • Gerek duyulan alanlarda raporlama işlemleri yapılması gibi hizmetleri kapsamaktadır.