Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

 • Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası
 • www.farahhukuk.com adresine üye olabilmek, siteden hizmet alabilmek veya siteyi kullanabilmek için aşağıda belirteceğimiz şartları kabul etmeniz gerekmektedir.
 • Üyelik Sözleşmesi
 • Yapılacak olan üyelik sözleşmesiyle birlikte bu sözleşmenin tarafları olan www.farahhukuk.com ile üyelik sözleşmesinin diğer tarafı olan üye birtakım yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. Bu hak ve yükümlülükler:
 • İnternet sitesine üye olan kişi bu üyelik sözleşmesini ve gizlilik politikasını onayladıktan sonra işbu sözleşmenin ”Tarafı” olacaktır.
 • Sözleşmenin tarafı olan üye bu siteye üye olmakla birlikte site üzerinden, kanuna aykırı herhangi bir işlem, topluma ve genel ahlaka aykırı bir davranış, kamu düzeninin bozan herhangi bir eylem gerçekleştiremez.
 • İşbu sözleşmeyle birlikte üyelerin ilettiği kişisel bilgiler (Telefon numaraları, e-mail bilgileri vs.) 3.kişilere açılmayacaktır. Kişilerin paylaştığı bilgiler ”Gizli Bilgiler” olarak nitelendirilecek ve bu hususa göre hareket edilecektir.
 • www.farahhukuk.com sitesinde yer alan fikir ve düşünceler, yazılan yorumlar veya sorulan sorular yalnızca üyelerin fikirleri olup bu durumlardan dolayı da yine yalnızca üyeler sorumlu olacaklardır.
 • ”Gizli Bilgiler” olarak nitelendirilen bu bilgiler ancak resmi makamların talepleri üzerine yine bu resmi makamlar ile paylaşılabilecektir.
 • Üyenin sağlıklı bir sözleşme olabilmesi için bilgilerini doğru girmesi ve güncel kayıtlı bilgileri vermesi gerekmektedir. Aksinin tespit edildiği durumlarda sözleşme www.farahhukuk.com tarafından tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.
 • Üyelik sözleşmesinde meydana gelebilecek değişiklikleri üye takip etmek durumundadır. Yapılan değişiklikler sitede yayımlanmasıyla birlikte geçerli olmaya başlayacaktır. Üye hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle birlikte değişiklikleri kabul ediyor sayılacaktır.
 • Üyelik sözleşmesinin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi, yazılıma veya internet sitesine karşı yapılacak herhangi bir saldırı ile ortaya çıkacak zarardan www.farahhukuk.com sorumlu olmayacaktır.
 • Üyelerin fikir veya görüşlerini paylaşmalarından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluktan yine üyeler sorumlu olacaktır.
 • İşbu sözleşmeyle birlikte www.farahhukuk.com tarafından üyeye sms veya e-mail gönderilebilecektir. Bu sözleşmenin onaylanmasıyla birlikte üye sms veya e-mail gönderilme işlemini kabul ediyor olacaktır. Sms veya e-mail almak istemeyen üye bunu açık bir şekilde iletişime geçerek bildirmek durumundadır.
 • Burada üye olunmasıyla birlikte avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamakta yalnızca internet sitesine üyelik işlemi gerçekleşmektedir.
 • Üye işbu sözleşmeyle birlikte sözleşmenin tarafları arasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Mahkemeleri yetkili olacaktır. Bu uyuşmazlıklardan dolayı oluşabilecek her türlü durumda Türk Hukuku kuralları geçerli olacaktır.
 • Üyenin üyelik kaydı yapması ile birlikte yazılan tüm maddeleri okuduğu ve bunları kabul ettiği; sözleşmede yer alan maddeler dışında bir işlem yapamayacağı aksi halde www.farahhukuk.com ‘un haklarının saklı tutulacağı anlamına gelecektir.
 • www.farahhukuk.com adresine üye olabilmek, siteden hizmet alabilmek veya siteyi kullanabilmek için aşağıda belirteceğimiz şartları kabul etmeniz gerekmektedir.
 • Üyelik Sözleşmesi
 • Yapılacak olan üyelik sözleşmesiyle birlikte bu sözleşmenin tarafları olan ww.farahhukuk.com ile üyelik sözleşmesinin diğer tarafı olan üye birtakım yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. Bu hak ve yükümlülükler:
 • İnternet sitesine üye olan kişi bu üyelik sözleşmesini ve gizlilik politikasını onayladıktan sonra işbu sözleşmenin ”Tarafı” olacaktır.
 • Sözleşmenin tarafı olan üye bu siteye üye olmakla birlikte site üzerinden, kanuna aykırı herhangi bir işlem, topluma ve genel ahlaka aykırı bir davranış, kamu düzeninin bozan herhangi bir eylem gerçekleştiremez.
 • İşbu sözleşmeyle birlikte üyelerin ilettiği kişisel bilgiler (Telefon numaraları, e-mail bilgileri vs.) 3.kişilere açılmayacaktır. Kişilerin paylaştığı bilgiler ”Gizli Bilgiler” olarak nitelendirilecek ve bu hususa göre hareket edilecektir.
 • www.farahhukuk.com sitesinde yer alan fikir ve düşünceler, yazılan yorumlar veya sorulan sorular yalnızca üyelerin fikirleri olup bu durumlardan dolayı da yine yalnızca üyeler sorumlu olacaklardır.
 • ”Gizli Bilgiler” olarak nitelendirilen bu bilgiler ancak resmi makamların talepleri üzerine yine bu resmi makamlar ile paylaşılabilecektir.
 • Üyenin sağlıklı bir sözleşme olabilmesi için bilgilerini doğru girmesi ve güncel kayıtlı bilgileri vermesi gerekmektedir. Aksinin tespit edildiği durumlarda sözleşme www.farahhukuk.com tarafından tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.
 • Üyelik sözleşmesinde meydana gelebilecek değişiklikleri üye takip etmek durumundadır. Yapılan değişiklikler sitede yayımlanmasıyla birlikte geçerli olmaya başlayacaktır. Üye hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle birlikte değişiklikleri kabul ediyor sayılacaktır.
 • Üyelik sözleşmesinin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi, yazılıma veya internet sitesine karşı yapılacak herhangi bir saldırı ile ortaya çıkacak zarardan www.farahhukuk.com sorumlu olmayacaktır.
 • Üyelerin fikir veya görüşlerini paylaşmalarından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluktan yine üyeler sorumlu olacaktır.
 • İşbu sözleşmeyle birlikte www.farahhukuk.com tarafından üyeye sms veya e-mail gönderilebilecektir. Bu sözleşmenin onaylanmasıyla birlikte üye sms veya e-mail gönderilme işlemini kabul ediyor olacaktır. Sms veya e-mail almak istemeyen üye bunu açık bir şekilde iletişime geçerek bildirmek durumundadır.
 • Burada üye olunmasıyla birlikte avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamakta yalnızca internet sitesine üyelik işlemi gerçekleşmektedir.
 • Üye işbu sözleşmeyle birlikte sözleşmenin tarafları arasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Mahkemeleri yetkili olacaktır. Bu uyuşmazlıklardan dolayı oluşabilecek her türlü durumda Türk Hukuku kuralları geçerli olacaktır.
 • Üyenin üyelik kaydı yapması ile birlikte yazılan tüm maddeleri okuduğu ve bunları kabul ettiği; sözleşmede yer alan maddeler dışında bir işlem yapamayacağı aksi halde www.farahhukuk.com ‘un haklarının saklı tutulacağı anlamına gelecektir.
 • Gizlilik Politikası:
 • www.farahhukuk.com sitesinden verilecek her türlü cevabın hakları saklıdır. Bu cevaplar paylaşılamaz, herhangi bir mecrada kullanılamaz, bu bilgiler ışığında bir yarar sağlanamaz.
 • Gizlilik politikası ve yapılan üyelik sözleşmesi gereği www.farahhukuk.com sitesiyle paylaşılan bilgiler (ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi vb.) gizli tutulması ve herhangi bir şekilde paylaşımda bulunulmayacağı garanti altına alınmış olup 3.şahıslar tarafından yapılacak saldırılar sonucunda meydana gelebilecek olumsuzluklardan www.farahhukuk.com sorumlu tutulamayacaktır. Gizlilik politikasında tek istisna resmi makamların talebi olup resmi makamlar dışında bilgiler saklı tutulacaktır.
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereği www.farahhukuk.com sır saklama yükümlülüğüne bağlı olarak hareket edecek ve bu bakımdan paylaşılan bilgileri koruyacaktır.
 • Bu siteyle birlikte www.farahhukuk.com toplumu ve insanları bilgilendirmek amacı gütmekte olup reklam veya başka herhangi bir yolla gelir elde etme amacı gütmemektedir.
 • Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmetlerin daha sağlıklı olabilmesi için üyelerin IP adresini kaydetmekte olup bu hususlarda kullanılabilir. Üyelerin IP adresi kullanıcıları genel bir şekilde tanımak için de kullanılabilecektir.
 • www.farahhukuk.com siteyi ziyaret eden kullanıcı ve üyeler web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edilebilir.
 • Bu site ve içeriği TBB meslek kuralları ve reklam yasağı yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.