Gayrimenkul alanı, birçok davaya konu olabilecek bir alan olup, bu alanda birçok uyuşmazlık çıkabilmektedir. Gayrimenkul işlemleri sürecinin, hak kaybına uğramadan yürütülmesi için hukuki destek almak ve karşılaşılması olası problemlerin çözümü hakkında nasıl hareket edileceğini bilmek gerekmektedir. Aksi takdirde onarılması zor zararlar oluşabilmektedir. Farah Hukuk olarak deneyimli avukatlarımızla gayrimenkul işlemlerinize yönelik hukuki destek sağlamaktayız    

Farah Hukuk, gayrimenkul işlemlerinizin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul ve inşaat hukuku içerisinde birçok detay barından ve istisnaları olan geniş bir hukuki daldır. Hem Medenî Hukuk’un; mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek işlem ve ihtilâflarını; hem de yabancı yatırımcı ve bireyler için gayrimenkul edinim şekillerini belirlemektedir. Hukuk bürosu olarak gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında verdiğimiz hizmetler;

  • Taşınmaz tazminatı davaları
  • İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar
  • İstihkak davaları
  • İpotek davaları
  • Tapu iptal ve tescil davaları
  • Kira bedeli tespit davaları
  • Yabancıların Türkiye de gayrimenkul edinimleri noktasında danışmanlığın sunulması;
  • Gayrimenkul satış, kiralama, ipotek, şerh, tedbir, haciz, tatbiki ve terkini işlemlerin takip edilmesi;
  • Kiralama hukuku ve tahliye taahhütnamesi konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi;