Hukuki Danışmanlık

Farah Hukuk olarak müvekkillerimize gereksinim duydukları her konuda hukuki bilgi akışı sağlama...

İcra İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla...

Boşanma Hukuku

İnsanlar, evlilik ile birlikte birbirleri arasında bir aile bağı oluşturdukları gibi aynı zamanda bir de hukuki bağ...

Kira Hukuku

Mülk sahipleri ekonomik gelir elde etmek amacıyla mülklerini diğer şahıslara belirli dönemler için belirli...

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya diğer nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlıkları konu alır. Şahıslar...

Ticaret Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimize ticaret hukuku alanında da profesyonel danışmanlık ve avukatlık ...

Aile Hukuku

İnsanlar, evlilik ile birlikte birbirleri arasında bir aile bağı oluşturdukları gibi aynı zamanda bir de hukuki ...

İdare Hukuku

İdare hukuku, idareyle şahıs arası ilişkilere yönelik Anayasa’nın en temel hukuk dallarından birisidir...

Marka Patent Hukuku

Marka ve patent işlemlerini mülkiyet hakkının korunmasına yönelik işlemler olarak nitelendirmemiz mümkündür.

Trafik Hukuku

Hayatın akışı içerisinde karşılaşacağımız birçok olayın hukuki sonuçları olduğu gibi, hukuki uyuşmazlıkların...

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, şirketlerin kurulmasını, birleşmesini, devralmalarını, kapatılmalarını içermekte ...

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul alanı, birçok davaya konu olabilecek bir alan olup, bu alanda birçok uyuşmazlık çıkabilmektedir

İş Hukuku

İş hukuku, işçi-işveren ilişkilerini etkileyen bir hukuk dalıdır. Birçok işletme ve bunların çalışanları bulunmaktadır...

Özel Hukuk

Günlük hayatta karşılaşılabilecek birçok olay hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Hukuk çok geniş bir alan...

Tüketici Hukuku

Ürün ve hizmet üreten ya da pazarlayan işletmelerle bunları satın alan şahıslar arası çıkması muhtemel...

Ceza Hukuku

Toplumsal hayat içinde herkes her an bir suç mağduru olabilir ve bu nedenle ceza hukuku mevzuatı...

Miras Hukuku

Kişiler hayatı boyunca hukuki olaylara tanıklık etmekle beraber ölümleri de hukuki bir sonuca bağlanmıştır.

Bilişim Hukuku

Dünyada bir bilgi çağı yaşanmaktadır. Birçok işlem sanal olarak halledilmekte olup, internet ağı...

Şirketler hukuku

Şirketler hukuku, şirketlerin kurulmasını, birleşmesini, devralmalarını, kapatılmalarını içermekte olan...