Toplumsal hayat içinde herkes her an bir suç mağduru olabilir ve bu nedenle ceza hukuku mevzuatı kapsamına giren davalarda yer bulabilir. Ceza hukukuna ilişkin mağduriyetin ya da isnatların muhatabı olmanın ise diğer hukuk dallarına oranla etkisi çok daha ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır. Bir ceza davasının yaptırımı sonucunda kişiler özgürlüklerinden mahrum kalabilmekte yıllarca süren hapis cezalarına çarptırılabilmektedirler. Hukukta haklı olmaktan daha çok haklı çıkmak önemli olduğundan, kişilerin haklarını savunabilmesi ve hak kaybına uğramadan gerekli davalarını sonuçlandırabilmesi profesyonel bir hukuki destek almalarıyla mümkün olabilmektedir. Farah Hukuk, ceza hukuku kapsamında dava vekilliği ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hukuki sürecinizde size danışmanlık ve avukatlık konularında destek olmakta hak kaybına uğramadan davalarınızı sonuçlandırmanızı sağlamaktadır. Bu alanda sunduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

  • Sulh ceza davaları
  • Asliye ceza davaları
  • Ağır ceza davaları
  • Askeri ceza davaları
  • İcra Ceza Davaları
  • Soruşturma aşamasında hazır bulunma
  • Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere
  • Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale
  • Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü
  • Tacirin cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi