Anonim Şirketlere Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

Anonim Şirketlere Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Genel kural olarak Esas sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça anonim şirket genel kurulu esas sözleşmedeki her maddeyi değiştirebilir. Esas sözleşmenin...

Anonim Şirketlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Anonim Şirketlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu konusu şirketlerin tüzel kişiliğinden kaynaklı Türk ticaret kanunu ile belirtilen Hak ve Yükümlülüklerini kapsamaktadır. Anonim Şirketlerde Belgelerin ve Beyanların...

Anonim Şirketlerde Bölünme

Anonim Şirketlerde Bölünme tamamen veya kısmen olabilir. Anonim şirket tamamen bölünürse şirketin tüm malvarlığı başka şirketlere devredilir. Bölünen anonim şirketin ortakları devralan şirkette paylarını ve...

Türk Ticaret Kanununda Şirketler Topluluğu

Türk Ticaret Kanununda Şirketler Topluluğu hukuk sistemimize yeni Ticaret Kanunu ile birlikte girmiştir. Ticaret hayatının gitgide karmaşıklaşması ve daha farklı hamleler gerektirebilmesi sonucunda böyle...

Anonim Şirketlerde Pay Senedi

Anonim Şirketlerde Pay Senedi , anonim şirketin sermayesinin içinde kaç paya sahip olunduğunu ve payların değerini gösteren senettir. Pay senedi, hisse senedi olarak da bilinmektedir. Anonim...

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu temsil ve yönetim organıdır. Yönetim kurulu aldığı kararlarla anonim şirketin ticari rotasını belirler. Yönetim kurulu anonim şirketin zorunlu organlarındandır. Anonim şirketin...

Son Yazılarımız