Anonim Şirketlerde Kar, Kazanç, Tasfiye Payı

Anonim Şirketlerde Kar, Kazanç, Tasfiye Payı Yeni Türk Ticaret Kanununda açıkça anlatılmıştır.Kanun İncelendinde bu hakların tamamının şartlarını ayrıntılı görebiliriz. Anonim Şirketlerde Kar ve Tasfiye Payı...

Anonim Şirketlerde Sona Erme ve Tasfiye

Anonim Şirketlerde Sona Erme ve Tasfiye Yeni Türk Ticaret Kanununda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.Kanun Sona erme ve tasfiye sürecini ayrıntılı olarak aktarmıştır. Anonim Şirketlerin Sona...

Anonim Şirketin Unsurları Nelerdir?

Anonim Şirketin Unsurları Nelerdir? konusundan evvel anonim şirketin tanımını yapmakta fayda vardır.Türk Ticaret kanununda açıkça tanımdan ve özelliklerinden bahsedilmiştir. Anonim Şirket Nedir? Belirli bir sermayeye sahip...

Anonim Şirketlerde Pay Senedi

Anonim Şirketlerde Pay Senedi , anonim şirketin sermayesinin içinde kaç paya sahip olunduğunu ve payların değerini gösteren senettir. Pay senedi, hisse senedi olarak da bilinmektedir. Anonim...

Anonim Şirketlerde Birleşme

Anonim Şirketlerde Birleşme Ticaret sürekli değişiklikler ve farklı hamleler gerektiren bir alandır. Bu nedenle anonim şirketler birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi kararlar alabilir....

Anonim Şirketlerde Bölünme

Anonim Şirketlerde Bölünme tamamen veya kısmen olabilir. Anonim şirket tamamen bölünürse şirketin tüm malvarlığı başka şirketlere devredilir. Bölünen anonim şirketin ortakları devralan şirkette paylarını ve...

Son Yazılarımız