Anonim Şirketlerde Kar, Kazanç, Tasfiye Payı

Anonim Şirketlerde Kar, Kazanç, Tasfiye Payı Yeni Türk Ticaret Kanununda açıkça anlatılmıştır.Kanun İncelendinde bu hakların tamamının şartlarını ayrıntılı görebiliriz. Anonim Şirketlerde Kar ve Tasfiye Payı...

Anonim Şirketlerde Sona Erme ve Tasfiye

Anonim Şirketlerde Sona Erme ve Tasfiye Yeni Türk Ticaret Kanununda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.Kanun Sona erme ve tasfiye sürecini ayrıntılı olarak aktarmıştır. Anonim Şirketlerin Sona...

Anonim Şirketlerde Bölünme

Anonim Şirketlerde Bölünme tamamen veya kısmen olabilir. Anonim şirket tamamen bölünürse şirketin tüm malvarlığı başka şirketlere devredilir. Bölünen anonim şirketin ortakları devralan şirkette paylarını ve...

Türk Ticaret Kanununda Şirketler Topluluğu

Türk Ticaret Kanununda Şirketler Topluluğu hukuk sistemimize yeni Ticaret Kanunu ile birlikte girmiştir. Ticaret hayatının gitgide karmaşıklaşması ve daha farklı hamleler gerektirebilmesi sonucunda böyle...

Anonim Şirketlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Anonim Şirketlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu konusu şirketlerin tüzel kişiliğinden kaynaklı Türk ticaret kanunu ile belirtilen Hak ve Yükümlülüklerini kapsamaktadır. Anonim Şirketlerde Belgelerin ve Beyanların...

Anonim Şirketlerin Kuruluşu

Anonim Şirketlerin Kuruluşu ile tüzel kişiliğini kazanması iki ayrı işlemler. Bu işlemler arasındaki, yani kurulmuş olan ama tüzel kişilik kazanmayan anonim şirkete ön anonim...

Son Yazılarımız