Anonim Şirketin Unsurları Nelerdir?

Anonim Şirketin Unsurları Nelerdir? konusundan evvel anonim şirketin tanımını yapmakta fayda vardır.Türk Ticaret kanununda açıkça tanımdan ve özelliklerinden bahsedilmiştir. Anonim Şirket Nedir? Belirli bir sermayeye sahip...

Anonim Şirketlerde Pay Senedi

Anonim Şirketlerde Pay Senedi , anonim şirketin sermayesinin içinde kaç paya sahip olunduğunu ve payların değerini gösteren senettir. Pay senedi, hisse senedi olarak da bilinmektedir. Anonim...

Sigorta Sözleşmesi Ve Çeşitleri

Sigorta Sözleşmesi Ve Çeşitleri genel itibari ile Türk Ticaret Kanununda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.Sigorta Sözleşmesinin tarafları ve sigorta sözleşmesi Çeşitleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi...

Anonim Şirketlerde Birleşme

Anonim Şirketlerde Birleşme Ticaret sürekli değişiklikler ve farklı hamleler gerektiren bir alandır. Bu nedenle anonim şirketler birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi kararlar alabilir....

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak Davası Nasıl Açılır? konusundan evvel alacağın tanımını yapalım.Alacak, bir borç ilişkisinde alacaklının borçlu olan kişi veya kişilerden tahsil edilecek olan mal, para veya...

Anonim Şirketlerde Bölünme

Anonim Şirketlerde Bölünme tamamen veya kısmen olabilir. Anonim şirket tamamen bölünürse şirketin tüm malvarlığı başka şirketlere devredilir. Bölünen anonim şirketin ortakları devralan şirkette paylarını ve...

Son Yazılarımız