Ticari Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Ticari Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu Kanunla getirilmiş ve bunun cezai nitelikte yaptırımlarına karar verilmiştir. Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurmak Zorunlu Mudur? İlgili kanun hükmünde belirtildiği üzere: Dava açmaya...

Marka ve Patent Davaları Nasıl Açılır?

Marka ve Patent Davaları Nasıl Açılır? konusunu markanın tanımı ve patentin nasıl alınacağına ilişkin tanımlarla anlatmaya çalışalım . Marka Nedir? Bir teşebbüs tarafından sunulan benzer ürünleri...

Anonim Şirketlerde Genel Kurul

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Pay sahiplerinin şirketle ilgili haklarını kullandıkları mecraya denir. Genel kurulda murahhas üye (yönetim kurulunun görevlerini devrettiği üye) ile en az bir...

Sebepsiz Zenginleşme Davası Nasıl Açılır?

Sebepsiz Zenginleşme Davası Nasıl Açılır? konusu tarafların alacak verecek veya haksız bir fiilden kaynaklı işlemleri sonucu ortaya çıkan ve kullanıcılar tarafından merak edilen bir...

Markanın Hükümsüzlüğü Davası

Markanın hükümsüzlüğü davası günümüzde sunulan ürün veya hizmetlerin başka bir kişi veya teşebbüs tarafından kullanılması ve bu kullanımın şartlarının oluşması ile açılan bir dava...

Anonim Şirketlerde Denetleme

Anonim Şirketlerde Denetleme kanunun öngördüğü şekilde ve sürelerde belirli kişilerce yapılan bir mekanizmadır.Denetlemeye tabi olan şirketler bellidir ve bunların süreleri de kanunda açıkça belirtilmiştir. Anonim...

Son Yazılarımız