Teminat Senedi ve Diğer Senetler

Teminat Senedi ve Diğer Senetler arasındaki farklılıklar ticari ilişkide oldukça sorun teşkil etmektedir.tacirlerin teminat senedi olarak aldıkları senetleri normal senet kapsamında kullanımı veya tam...

Türk Hukukunda Haksız Rekabet

Türk hukukunda haksız rekabet piyasada bulunan katılımcıların adil bir şekilde rekabet edebilmesi adına haksızlık söz konusu olmaması için alınan bir önlem niteliğindedir.Alınan bu önlemlerde...

Senet Nedir? Senette Zorunlu Unsurlar

Senet Nedir? Senette Zorunlu Unsurlar nelerdir tüm bunların ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı makalemizde öncelikle senedin tanımını yapmalıyız. Senet; kayıtsız şartsız belirli bir bedeli ödeme...

Anonim Şirketlerde Pay Senedi

Anonim Şirketlerde Pay Senedi , anonim şirketin sermayesinin içinde kaç paya sahip olunduğunu ve payların değerini gösteren senettir. Pay senedi, hisse senedi olarak da bilinmektedir. Anonim...

Sözleşme ve Sözleşme Çeşitleri

Sözleşme ve sözleşme çeşitleri konusuna girmeden önce önce sözleşmeyi tanımlayalım; Sözleşme en az iki kişi arasında gerçekleştirilen anlaşmalar bütünüdür. Sözleşme kavramı Türk Borçlar Kanunun...

Anonim Şirketlerde Kar, Kazanç, Tasfiye Payı

Anonim Şirketlerde Kar, Kazanç, Tasfiye Payı Yeni Türk Ticaret Kanununda açıkça anlatılmıştır.Kanun İncelendinde bu hakların tamamının şartlarını ayrıntılı görebiliriz. Anonim Şirketlerde Kar ve Tasfiye Payı...

Son Yazılarımız