Çek Nedir ? Çekin Unsurları Nelerdir?

Çek nedir? Çekin unsurları nelerdir? ve çek ile ilgili tüm sorularınıza makalemizde cevap vermeye çalıştık.Çek bir ödeme aracıdır. Çek, bankadaki hesabınızdan gerekli ödeme ve...

Türk Ticaret Kanununda Ticari Defter Tutma Yükümlülüğü

Türk Ticaret Kanununda Ticari Defter Tutma Zorunluluğu tacirlerin genellikle ticari kısımın haricinde muhasebe ve mali verileri kontrolü kapsamında değerlendirmeleri gereken bir konudur. Ticari Defter Nedir? Ticari...

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak Davası Nasıl Açılır? konusundan evvel alacağın tanımını yapalım.Alacak, bir borç ilişkisinde alacaklının borçlu olan kişi veya kişilerden tahsil edilecek olan mal, para veya...

Anonim Şirketlere Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

Anonim Şirketlere Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Genel kural olarak Esas sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça anonim şirket genel kurulu esas sözleşmedeki her maddeyi değiştirebilir. Esas sözleşmenin...

Türk Hukukunda Haksız Rekabet

Türk hukukunda haksız rekabet piyasada bulunan katılımcıların adil bir şekilde rekabet edebilmesi adına haksızlık söz konusu olmaması için alınan bir önlem niteliğindedir.Alınan bu önlemlerde...

Anonim Şirketlerde Pay ve Sermaye Koyma Borcu

Anonim Şirketlerde Pay ve Sermaye Koyma Borcu konusundan evvel pay ve sermayenin ne olduğunu Türk Ticaret Kanununda anlatılan şekilde incelemekte fayda vardır. Anonim Şirketlerde Pay...

Son Yazılarımız