Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, ölüme bağlı tasarrufları kanun gereği kendiliğinden hükümsüz kılan haller dışında hükümsüz kılmanın yollarından biridir. Kanunda gösterilen bazı sebeplerin varlığı...

Saklı Paylı Mirasçılar ve Tenkis Davası

Saklı Paylı Mirasçılar ve Tenkis Davası konusu saklı payın oranları ve tenkis davasının şartları konusunda ayrıntılı bilgi verilmektedir. Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları Saklı...

Mirasın Korunmasına Yönelik Önlemler

Mirasın korunmasına yönelik önlemlere ihtiyaç duyulmasının sebebi mirasın açılması üzerine her ne kadar haklar kendiliğinden mirasçılara geçecek de olsa Medeni Kanun bununla yetinmeyip mirasın...

Miras Sözleşmesi Nedir Ve Şartları Nelerdir ?

Miras Sözleşmesi Nedir Ve Şartları Nelerdir ?  sorusundan önce miras sözleşmesinin tanımını yapalım. Miras sözleşmesi, miras bırakan ile herhangi bir kişi arasında yapılan ve miras...

Mirasçılıktan Çıkarmanın Alt Soya Etkisi

Mirasçılıktan Çıkarmanın Alt Soya Etkisi konusundan önce mirasçılıktan çıkarmayı değerlendirelim.Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakana, saklı paylı mirasçısını mirastan uzaklaştırma imkanı veren bir ölüme bağlı tasarruftur....

  Miras Payının Devri ve Şartları

Miras Payının Devri ve Şartları inceleyeceğimiz makalemizde üzerinde durmak istediğimiz meselelerin yoğunlaştığı konu, miras paylaşılması tamamlanıp mirastaki mallar ve haklar her bir mirasçının tek başına...

Son Yazılarımız