Mirasçılardan Mal Kaçırılması Durumunda Ne Yapılır?

Mirasçılardan Mal Kaçırılması Durumunda Ne Yapılır? Konusu Mirasın tanımı ve Mal kaçırmanın muvazaa ve şartlarını anlatmakta fayda vardır. Miras nedir? Miras, ölen bir kimseden yakınlarına kalan...

Ölüme Bağlı Tasarrufların Özellikleri Ve Şartları

Ölüme Bağlı Tasarrufların Özellikleri Ve Şartları konusundan önce Ölüme bağlı tasarrufların neler olduğunu inceleyelim. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın isteğine göre mirasçılığın ve mirasçılıkla ilgili...

Mirastan Mal Kaçırma ve Açılacak Davalar

Mirastan mal kaçırma ve açılacak davalar , miras bırakan kişilerin mallarını mirasçılardan kaçırmak amacıyla bazı mirasçılarına malların devredilmesi diğer mirasçıların mallardan mahrum edilmesidir. Mirastan Mal...

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, ölüme bağlı tasarrufları kanun gereği kendiliğinden hükümsüz kılan haller dışında hükümsüz kılmanın yollarından biridir. Kanunda gösterilen bazı sebeplerin varlığı...

Miras Payı Oranları ve Miras Paylaşımı

Miras Payı Oranları ve Miras Paylaşımı hakkında insanların sıkça merak ettiği ve tarafımıza farklı şekillerde sorularla kullanıcıları aydınlatmak isteriz.Miras Payı Oranları ve Miras Paylaşımı...

Veraset ve İntikal Nedir?

Mirasta Veraset ve intikal Nedir? sorusu miras hukukunu ilgilendiren bir konu olmakla birlikte genelde akla verdiğimiz  vergi ile gelmektedir. miras bırakanın vefatı ile birlikte,...

Son Yazılarımız