Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacaklarının Haczi

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacaklarının Haczi Borçlunun mallarının haczedilmesini isteme aşamasına gelmiş alacaklı, borçlunun mallarının haczedilmesi gibi borçlunun 3. kişilerde bulunan borçluya ait mal,...

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? konusu borçluların son dönemde merakla araştırdığı bir konudur.Konunun içeriğine girmeden evvel icra takibin tanımını yapalım. İcra Takibi Nedir? İcra takibi,...

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi takip yolu icra iflas kanununda açıkça belirlenmiştir.icra iflas kanunumuz taşınır rehnine ilişkin ayrıntılı bilgi vermiştir. Rehin Hakkı Nedir? Taşınırların rehnine yönelik olarak...

İcra Taahhüdünü İhlal ve Taahhüdü İhlal Cezası

İcra Taahhüdünü İhlal ve Taahhüdü İhlal Cezası  icrai işlemlerin icra ceza mahkemesinde cezai boyutta değerlendirilmesidir. İcra Taahhüdü; İcra, borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı...

Tasarrufun İptali Davası ve Şartları

Tasarrufun İptali Davası ve Şartları kanunun sınırladığı şekilde muvazaalı yapılan işlemlerin iptaline hak sağlayan fakat şartların oluşması durumunda açılabilecek bir dava türüdür. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI...

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra Takibi Nasıl Başlatılır? Borçların ödenmemesi halinde devlet kuvveti yardımı ile eda edilmesi maksadıyla yapılmaktadır. Alacaklının icra dairesine yapacağı takip talebi üzerine başlar. İcra takibi...

Son Yazılarımız