İhtiyati Haciz Nedir ?

Öncelikle ihtiyati Haciz Nedir? sorusunu tanım yaparak anlatmaya çalışalım.İhtiyati haciz, alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini garanti yani güvence altına almak için, mahkeme kararı ile...

Tasarrufun İptali Davası ve Şartları

Tasarrufun İptali Davası ve Şartları kanunun sınırladığı şekilde muvazaalı yapılan işlemlerin iptaline hak sağlayan fakat şartların oluşması durumunda açılabilecek bir dava türüdür. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI...

Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası konusundan evvel tanım yapmakta fayda var.Yediemin, hukuki durumu çekişmeli olan bir mal veya eşyanın, söz konusu ihtilaf...

İcra Taahhüdünü İhlal ve Taahhüdü İhlal Cezası

İcra Taahhüdünü İhlal ve Taahhüdü İhlal Cezası  icrai işlemlerin icra ceza mahkemesinde cezai boyutta değerlendirilmesidir. İcra Taahhüdü; İcra, borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı...

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? konusu borçluların son dönemde merakla araştırdığı bir konudur.Konunun içeriğine girmeden evvel icra takibin tanımını yapalım. İcra Takibi Nedir? İcra takibi,...

İpotek Nedir? İpotekli Malın İcra Takibi ve Satışı

İpotek Nedir? İpotekli Malın İcra Takibi ve Satışı süreci kullanıcıların sıklıkla sorduğu sorulardandır. İpotekli taşınmazın takip süreci ve takip durumunda itirazlara ilişkin İİK açık...

Son Yazılarımız