İhtiyati Haciz Nedir ?

Öncelikle ihtiyati Haciz Nedir? sorusunu tanım yaparak anlatmaya çalışalım.İhtiyati haciz, alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini garanti yani güvence altına almak için, mahkeme kararı ile...

Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası konusundan evvel tanım yapmakta fayda var.Yediemin, hukuki durumu çekişmeli olan bir mal veya eşyanın, söz konusu ihtilaf...

Tasarrufun İptali Davası ve Şartları

Tasarrufun İptali Davası ve Şartları kanunun sınırladığı şekilde muvazaalı yapılan işlemlerin iptaline hak sağlayan fakat şartların oluşması durumunda açılabilecek bir dava türüdür. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI...

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi takip yolu icra iflas kanununda açıkça belirlenmiştir.icra iflas kanunumuz taşınır rehnine ilişkin ayrıntılı bilgi vermiştir. Rehin Hakkı Nedir? Taşınırların rehnine yönelik olarak...

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacaklarının Haczi

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacaklarının Haczi Borçlunun mallarının haczedilmesini isteme aşamasına gelmiş alacaklı, borçlunun mallarının haczedilmesi gibi borçlunun 3. kişilerde bulunan borçluya ait mal,...

Ödenmeyen Çek Nasıl Tahsil Edilir?

Ödenmeyen Çek Nasıl Tahsil Edilir? sorusu son dönemde çek kanununda değişmesi ve çekte ceza durumunun belirlenmesi ile sıkça araştırılan ve merak edilen bir konu...

Son Yazılarımız