Hisseli Arsa Tarla Satışı Nasıl Yapılır?

Hisseli Arsa/Tarla Satışı Nasıl Yapılır? sorusu Hisseli arsa/tarla satışının nasıl yapılacağı, hisselerin paylı mülkiyet ya da elbirliğiyle mülkiyete dayandığına göre değişik şekilde olacaktır. Hisseli Arsa/Tarla...

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davasında Tapu, taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgedir. Taşınmaz üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur.  Haklı bir sebep olmaksızın,...

Kooperatif Nedir Nasıl Kurulur?

Son dönemde kişilerin Kooperatif Nedir Nasıl Kurulur? sorusu ile sık sık karşılaşmaktayız.Kooperatif insanların ihtiyaçlarını az bir maliyetle karşılamak amacıyla kurulan kâr amacı gütmeyen karşılıklı...

Muvazaa Sebebiyle Tapu İptali Davası

Muvazaa Sebebiyle Tapu İptali Davası konusundan evvel Muvazaanın tanımının yapılması gerekmektedir.Muvazaanın unsurları ve oluşumundaki duruma göre dava çeşidinin belirlenmesi söz konusu olacaktır. Muvazaa Nedir? Anlaşma yapan...

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası Kamulaştırma, devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından, kamu yararını gözeterek yapılan, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamı veya bir kısmına el...

Kamulaştırmada Uzlaşma

Kamulaştırmada uzlaşma genellikle mal sahiplerinin idare ile aralarında oluşan ve uzlaşma daveti ile başlayıp devam eden bir süreçtir.Mal sahipleri kamulaştırma işlemleri ve devamında uzlaşma...

Son Yazılarımız