Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Arsa payının düzeltilmesi davası günümüzde kat mülkiyetinden kaynaklanan pay oranlarının tapuda veya beyanlardaki hatalı kayıtları sebebi ile oluşan ve arsa payının düzeltilmesi davası açılması...

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davasında Tapu, taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgedir. Taşınmaz üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur.  Haklı bir sebep olmaksızın,...

Kamulaştırılan Malın Geri Alınması

Kamulaştırılan malın geri alınması günümüzde mülkiyetin el değiştirmesi sonucu amacı dışında veya amaçlanan haricinde kullanılması ile ortaya çıkmaktadır.kamulaştırılan malın geri alınması kamulaştırma avukatlarınca değerlendirilerek...

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Yapı Malikinin Sorumluluğu Konunusunun açıklanmasından önce yapı kelimesiyle ne ifade edilmek istendiğinin bilinmesi gerekir. Genel ifadelerle tanımlamak gerekirse yapı, geçici veya kalıcı, altında veya...

Kamulaştırmasız El Atma Davası

Kamulaştırmasız El Atma Davası konusunu incelerken öncelikle kamulaştırmanın tanımını yapmalıyız.kamulaştırma anayasal dayanak ile hukuk sistemimizde temel bulmuş devletin erkini kullandığı bir hukuk yaptırımıdır. Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma,...

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası Kamulaştırma, devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından, kamu yararını gözeterek yapılan, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamı veya bir kısmına el...

Son Yazılarımız