Tefecilik Suçu ve Cezası Nedir?

Tefecilik Suçu ve Cezası Nedir? konusu Türk Ceza kanununda sınırları belirlenmiş ve cezai sorumlulukları belirtilmiş bir suç türüdür.Öncelikte Tefecilik suçunu tanımlamakta fayda vardır. Tefecilik Nedir? Tefecilik,...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu TCK 155’te düzenlenen ve kanunda Mala Karşı İşlenen Suçlar arasında yer almıştır. Güveni kötüye kullanma suçu şikayete bağlı bir suç tipidir....

Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılk suçu,incelenirken dolandırıcılık suçunu ayrı nitelikli hallerini ayrı değerlendirmekte fayda vardır.çünkü kanunda nitelikli haller ayrıntılı sayılmış olup ceza ve şartlarında farklılık...

Kısırlaştırma Suçu

Kısırlaştırma Suçu TCK 101’de düzenlenen ve kanunda Kişilere Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında düzenlenmiş bir suç tipidir. Kısırlaştırma erkeklere yapılabileceği gibi kadınlara da yapılabilmektedir....

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu ve Cezası

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu ve Cezası Anayasada koruma altına alınan haberleşme özgürlüğünü koruma altına almak maksadıyla Özgürlüğe Karşı İşlenen Suçlar arasında, TCK 124’te yer verilmiştir. Anayasamızın...

Kaçakçılık Suçları, Cezaları ve Unsurları

Kaçakçılık Suçları, Cezaları ve Unsurları Türk Ceza kanunu sistemimizde ayrıntılı olarak sınırlandırılmıştır.Kanun günün Gelişen şartlarında içtihatlar geliştirerek değişmiş ve torba yasalardaki değişiliklerle günümüze kadar...

Son Yazılarımız