İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu ve Cezası

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu ve Cezası konusu internetin dünyamıza girmesi ile toplumdaki bireylerin aktif kullanıcı oluşu ile daha da artmaya başladı.Bu...

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu TCK 165’te düzenlenmiş olan ve başlık olarak Mala Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kanun TCK 165...

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu ve cezası TCK da düzenlenmiş olup ayrıntılı olarak ceza hukuku kapsamında değerlendirmeye çalışacağız. Konut Dokunulmazlığı Nedir? Konut, bireylerin barındıkları ve devamlı veya...

Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Paraya Çevrilmesi

Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Paraya Çevrilmesi konusu suç oranlarının çok arttığı günümüzde toplumda torba yasalarda belirlenen af kapsamları ve şartlı durumların varlığı ile içinden...

Yağma (Gasp) Suçu

Yağma (Gasp) Suçu TCK 148 ve devamındaki maddelerde düzenlenen ve Mal varlığına Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında düzenlenen bir suç tipidir. Yağma suçu (Gasp...

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu TCK 209’da düzenlenmiştir. Burada açığa imza terimini inceleyecek olursak, boş kağıda imza şeklinde ilk başta anlayacağımız gibi boş olan...

Son Yazılarımız