Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu (TCK 206)

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu (TCK 206) işleyen kişiye karşı Türk Ceza Kanunu kamu güvenine karşı işlenen suçlar başlığı altında düzenleme getirmiştir. TCK 206’da...

Taksirle Adam Yaralamanın Suçu ve Cezası Nedir?

Taksirle Adam Yaralamanın Suçu ve Cezası Nedir? sorusu ile ilgili ayrıntılı makalemizde bilgi verilmektedir.Taksirin tanımı ve unsurları ayrıca suçun cezası ayrıntılı anlatılmıştır. Taksir Nedir? Taksir Türk...

Çocuk Düşürme Suçu

Çocuk Düşürme Suçu TCK 100. maddede belirtilen ve ana başlık olarak Kişilere Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Çocuk düşürme suçu, hamile olan anne...

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret Davası Nasıl Açılır? sorusunun cevabından önce hakaretin tanımı ve türk ceza kanundaki sınırlarının değerlendirmesinin yapılmasında fayda vardır. Hakaret Nedir? Bir kimseye, bir şeye karşı kullanılan...

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu ve Cezası 

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu ve Cezası Kanunumuzda iş ve çalışma hürriyetinin ihlali olarak belirtilen hepimizin çalışma hakkının engellenmesi olarak bildiğimiz bu suç tipine...

Son Yazılarımız