İnsan Üzerinde Deney Suçu

İnsan Üzerinde Deney Suçu TCK 90’da belirtilen ve Kişilere Karşı İşlenen suçlardandır. Tıp biliminin en önemli gayesi insan sağlığını hastalıklardan korumak ve oluşacak sorunlardan...

İntihara Yönlendirme Suçu

İntihara Yönlendirme Suçu TCK 84’te düzenlenen ve Hayata Karşı İşlenen suçlar arasında yer almıştır. İntihara yönlendirme suçu ile birlikte, intihara neden olan kişi, intihara teşvikte...

Kısırlaştırma Suçu

Kısırlaştırma Suçu TCK 101’de düzenlenen ve kanunda Kişilere Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında düzenlenmiş bir suç tipidir. Kısırlaştırma erkeklere yapılabileceği gibi kadınlara da yapılabilmektedir....

Organ ve Doku Ticareti Suçu

Organ ve Doku Ticareti Suçu TCK 91, TCK 92 ve TCK 93’te düzenlenmiş olan ve Kişilere Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında düzenlenen suç tipidir. Organ...

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Ve Cezası

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Ve Cezası ve Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanununda 102-105.maddeleri arasında düzenlenmiştir. TCK 102.madde de cinsel saldırı suçu...

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu ve Cezası

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu ve Cezası Anayasada koruma altına alınan haberleşme özgürlüğünü koruma altına almak maksadıyla Özgürlüğe Karşı İşlenen Suçlar arasında, TCK 124’te yer verilmiştir. Anayasamızın...

Son Yazılarımız