Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu TCK 154’te belirtilmiş olan ve kanunda Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır. TCK 154 bu suçun taşınmazlara karşı...

Özel Belgeyi Bozma, Yok Etme, Gizleme Suçu

Türk ceza kanunu Özel belgeyi bozma, yok etme, gizleme suçu TCK 208’de düzenlenen ve kamu güvenine karşı işlenen suçlar arasında yer alır. Özel belgeyi...

Yakalama Kararı Nedir?

Yakalama Kararı Nedir? konusuna geçmeden önce tanımını yapalım; Yakalama, suç şüphesi altında bulunan şahısların özgürlüklerinin yargı kararı olmaksızın geçici olarak kısıtlanmasını ifade etmektedir. Yakalama...

Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme Suçu

Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme Suçu TCK 98’de düzenlenen ve Kişilere Karşı İşlenen suçlar başlığı altında incelenen suç tipidir. TCK 98’de yardım veya...

Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu

Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu Türk ceza kanunda ayrıntılı değerlendirilmiştir.Suçun unsurları ve cezası ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu (TCK 113)  Kamu...

Haksız Arama Suçu ve Cezası

Haksız Arama Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanununda 120.madde de Haksız Arama Suçuna yer verilmiştir. Anayasamızda ve bağlı olduğumuz pek çok uluslararası antlaşmada özel hayatın...

Son Yazılarımız