Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim Sistemine Girme Suçu TCK 243’te düzenlenmiş olan ve ‘’Bilişim Alanında Suçlar’’ başlığı altında düzenlenmiş olan suç tipidir. Bu suç tipine göre bilişim sistemi her...

Uyuşturucuya Özendirme Suçu

Uyuşturucuya Özendirme Suçu yani kanunda belirtilen adıyla uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçu TCK 190’da düzenlenmiş olup ‘’Kamunun Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar’’ başlığı altında düzenlenmiştir. Kanun...

Hileli İflas ve Taksirli İflas Suçu

Hileli İflas ve Taksirli İflas Suçu TCK 161 ve TCK 162’de belirtilmiş olan ve başlık olarak Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan suç...

Mala Karşı İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlık Halleri

Mala Karşı İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlık Halleri ile suç tamamlandıktan sonra kişinin pişmanlık göstermesi durumunda suç tiplerine uygulanacak indirim durumları düzenlenmiştir. Kanun burada yalnızca sayılan...

Karşılıksız Yararlanma Suçu

Karşılıksız Yararlanma Suçu TCK 163’te yer verilen ve konu başlığı olarak malvarlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmiş olan suç tipidir. Kanun TCK 163’te belirlediği seçimlik...

Şirket veya Kooperatif Hakkında Yanlış Bilgi Verme Suçu

Şirket veya Kooperatif Hakkında Yanlış Bilgi Verme Suçu TCK 164’te düzenlenen ve ‘’Mal varlığına Karşı İşlenen Suçlar’’ başlığı altında düzenlenmiş olan bir suç tipidir. Şirket...

Son Yazılarımız