Dünyada bir bilgi çağı yaşanmaktadır. Birçok işlem sanal olarak halledilmekte olup, internet ağı insanların hayatında vazgeçilmez bir parça haline gelmiştir. Bu da ister istemez medya ve internet üzerinden de hukuki sonuç doğuran eylemlerin gerçekleşeceği anlamına gelmektedir.

Medyanın günümüzde toplumsal yapının bütünselliğini koruma ve bilgi akışını hızlandırma gibi bir fonksiyon icra ettiği açıktır. Ancak bilgi akışındaki bu sürat beraberinde ciddi sorunları da getirmiştir. Bugün salt medya alanında şahıslara ait bilgilerin ifşası ve hatta bunun bazen gerçeğe aykırı olmasının kişinin hayatını derinden etkilemekte olduğunu, bunun da çok ciddi hukuki sonuçlara yol açtığını belirtmek gerekmektedir. Bunun doğal sonucu olarak artık kişi hak ve özgürlüklerinin televizyon, internet, radyo, gazete, dergi vs. medya kanalları ile ihlal edilebilmesi, kişilerle ilgili yalan haberlerin yapılması, izinsiz ve özel hayata ilişkin yazı, yorum ve fotoğraflara ya da görüntülere yer verilmesi, hakaret içerikli haber, yorum ya da sair yayınların yapılması artık sıkça karşılaşılan sorunlar haline gelmiştir.Farah Hukuk danışmalık hukuki hizmet verdiği yüzlerce müvekkiline ilişkin işlem ve davalarda kazandığı derin tecrübe ve teknik bilgi çerçevesinde etkin hukuki hizmet vermektedir:

  • Cevap ve düzeltme hakkının icrası, bu alanda takibi gereken hukuki başvurular
  • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar
  • Medya yoluyla hakaret, iftira, suç isnadı suçları
  • Özel hayatın gizliğinin ihlal edilmesi suçları
  • Haberleşmenin gizliğinin ihlal edilmesi
  • Maddi ve manevi tazminat davaları