Loading

Sol tarafta bulunan avukata sor bölümündeki formu eksiksiz doldurarak avukatlarımıza soru sorabilirsiniz.

Sitemiz Üzerinden Soracağınız Tüm Hukuki Sorularınız Ücretsiz Olarak Tarafımızdan İncelenmektedir.

Sitemiz üzerinden tarafımıza sorduğunuz sorularınız baronun bize vermiş olduğu müvekkil – avukat ilişkisine dayanarak 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Tarafımıza Sorduğunuz Sorular Avukatlarımız Tarafından İncelenip 24 Saat İçerisinde Tarafınıza Dönüş Yapılmaktadır.

Hukuki Danışmanlık Alanında Hizmetlerimiz

 • Şirketlere ihtiyaç duydukları hukuki desteğin sağlanması, hukuki sorularının cevaplanması
 • Şirket genel kurul toplantılarının hukuki çerçevede yürütülmesinin sağlanması,
 • Gerek müşterilerle yapılan gerekse şirket içi sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanması ve yasal değişiklikler doğrultusunda güncellenmesi
 • Çalışanlarla imzalanacak iş sözleşmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması
 • İhtarnamelerin hazırlanması
 • Şirketlerin mevcut işlemlerinin hukuka uygunluğunun kontrol edilmesi,
 • İlerde herhangi bir problemle karşılaşıp zarara uğramalarının önlenmesi için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılıp hukuka aykırılıkların giderilmesi,
 • İlerde yapılacak işlemlerin hukuka uygun olarak düzenlenmesi,
 • Ticari projelerin hukuki süreçlerinin takibi,
 • Talep edilen toplantılara müvekkilleri temsilen katılınması
 • Güncel hukuki gelişmelerin takibi ve şirketlerin bu alanda bilgilendirilmesi,

Gerek duyulan alanlarda raporlama işlemleri yapılması gibi hizmetleri kapsamaktadır

Ticaret Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Niyet mektubu teklif mektubu
 • Hisse Devir Sözleşmeleri, Ortaklık Sözleşmeleri,
 • Gizlilik sözleşmeleri,
 • Genel Satış Şartları, Genel Satın Alma Şartları, Satın Alma ve Satış Sözleşmeleri,
 • Teminat Sözleşmeleri,
 • Sınaî alanda Alt İşverenlik Sözleşmeleri, İşletmeler arası Ortaklık Sözleşmeleri
 • Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Tedarik Sözleşmeleri,
 • İşletmeler arası araştırma ve geliştirme sözleşmeleri,
 • Teknoloji ve know-how transfer sözleşmeleri,
 • Kredi Sözleşmeleri

Şirketler Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemlerinin yapılmasında,
 • Yabancı şirketlerin şube ve irtibat bürosu açmalarında,
 • Yabancı dernek ve vakıfların kurulusu izinlerinin alınması ve yasal kuruluş işlemlerinin yapılmasında,
 • Yerli girişimcilerin yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürolarının kuruluşlarının yapılmasında gerekli hukuki desteğin verilmesi
 • Birleşmelerde, hedef şirketlere yönelik due diligence; (inceleme ve değerleme) yapılması
 • Hedef şirket ile ilgili hukuki inceleme raporu hazırlanması;
 • Birleşme sözlenmelerinin hazırlanması;
 • İlgili idari kurumlara gerekli bildirimlerin yapılması ve izinler alınması.
 • Kurumsal olarak; şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin yürütümü,
 • Sermaye artış ve azalış işlemlerinin yapılması ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin hazırlanması.

İcra Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetlerimiz

 • Yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili  için avukatlık ve danışmanlık
 • İpoteğin paraya çevrilmesi talepleri
 • Menkul ve gayrimenkul satış işlemleri
 • Alacağın ve borcun devri
 • Hileli iflas
 • İflas erteleme
 • İcra Müdürlüklerinde her türlü ihtiyati haciz işlemlerinin, icra ve iflas takibinin yürütülmesi;
 • Her türlü (çek,senet vs.) borçlardan kaynaklanan; ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması ve teminatların (rehin, ipotek vs.) paraya çevrilmesi;
 • Müvekkillerin aleyhine yapılan icra takiplerinde hak kayıplarının engellenmesi

Aile Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetleri

 • Boşanma davaları
 • Velayet davaları
 • Tazminat ve nafaka davaları
 • Babalık davası
 • Çocuk mallarının yönetimi
 • Aile içi şiddet davaları
 • Kişilik haklarına saldırı davaları

Gayrimenkul Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Taşınmaz tazminatı davaları
 • İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar
 • İstihkak davaları
 • İpotek davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kira bedeli tespit davaları
 • Yabancıların Türkiye de gayrimenkul edinimleri noktasında danışmanlığın sunulması;
 • Gayrimenkul satış, kiralama, ipotek, şerh, tedbir, haciz, tatbiki ve terkini işlemlerin takip edilmesi;
 • Kiralama hukuku ve tahliye taahhütnamesi konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi;

İş Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • İş sözleşmeleri ve iş tüzüklerini düzenlemek
 • İş Kanununun uygulaması hakkında her türlü analiz yapmak ve görüş bildirmek
 • İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak
 • İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve iş ihtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak,
 • İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak
 • İş hukuku davalarında müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek.

Ceza Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Sulh ceza davaları
 • Asliye ceza davaları
 • Ağır ceza davaları
 • Askeri ceza davaları
 • İcra Ceza Davaları
 • Soruşturma aşamasında hazır bulunma
 • Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere
 • Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale
 • Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü
 • Tacirin cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi

Miras Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Tenkis davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Mirasın reddi davası açılması

Boşanma Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Boşanma davaları
 • Velayet davaları
 • Maddi tazminat davaları
 • Manevi tazminat davaları
 • Nafaka davaları

Kira Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Konut kira sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş yeri kira sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kira tespit davası,
 • Kiranın ödenmemesi nedeniyle tahliye davası,
 • İş yeri ve konut kira sözleşmesi hazırlanması,
 • Tahliye taahhüdü hazırlanması ve ihtiyaç sebebiyle tahliye,

Bilişim Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

 • Cevap ve düzeltme hakkının icrası, bu alanda takibi gereken hukuki başvurular
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar
 • Medya yoluyla hakaret, iftira, suç isnadı suçları
 • Özel hayatın gizliğinin ihlal edilmesi suçları
 • Haberleşmenin gizliğinin ihlal edilmesi
 • Maddi ve manevi tazminat davaları