İnsanlar, evlilik ile birlikte birbirleri arasında bir aile bağı oluşturdukları gibi aynı zamanda bir de hukuki bağ oluşturmaktadırlar. Evliliğin sonlandırılması gibi kararlar da hukuki sonuçlar doğurmakta taraflar arasında çekişmeli durumlar ortaya çıkmaktadır. Gerek çocukların akıbeti gerekse tarafların mal varlıklarının paylaştırılması hukuki sonuç bağlanması gereken konular olup hukuki yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. Farah Hukuk olarak aile hukuku alanında tarafların hak kaybına uğramamaları ve hukuki süreci doğru yürütebilmeleri için gerekli hukuki desteği sağlamaktayız. müvekkillerimize anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, velayet ve vesayet davaları, nafaka ve benzeri sair alacaklardan kaynaklanan davalar ile aile hukukundan kaynaklanan tüm hukuki ihtilafları noktasında hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Aile hukuku alanında hizmetlerimiz:

  • Boşanma davaları
  • Velayet davaları
  • Tazminat ve nafaka davaları
  • Babalık davası
  • Çocuk mallarının yönetimi
  • Aile içi şiddet davaları
  • Kişilik haklarına saldırı davaları